Header image  
 

Click here!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 Olet täällä: STUDY ROOM / Raha & Numerot / Numerot & Määrät (FI-DE)
 
Numerot & Määrät :: Zahlen & Mengen

 

Paljonko? Kuinka paljon?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?
Montako? Kuinka monta?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?
Määrät
Ei yhtään
Ei mitään
Tuskin yhtään
Vähän / Jonkin verran
Jotakin / Jotain
Vähemmän
Harvoja
Muutamia
Paljon
Enemmän
Tarpeeksi
Ei tarpeeksi
Liikaa
Liian monta
Yhtään
Kerran
Kahdesti (kaksi kertaa)
Kolmasti (kolme kertaa)
Neljästi (neljä kertaa)
Viidesti (viisi kertaa)
Kymmenesti (kymmenen kertaa)
puoli, puolikas, puolet
neljännes, neljäsosa
kolmannes, kolmasosa
viidennes, viidesosa
pari
tusina
yhtä paljon kuin
Wie viel? Wieviel?
Wie viel kostet es?
Wie viel Geld hast du?
Wie viel Musik hast du auf deinem PC (Rechner / Computer)?
Wie viele? Wieviele?
Wie viele hast du?
Wie viele Male pro Woche?
Mengen
Keins
Nichts
Kaum etwas
Ein wenig / Etwas
Etwas / Etwas
Weniger
Wenige
Einige
Viel / Viele
Mehr
Genug
Nicht genug
Zu viel
Zu viele
Keine
Einmal
Zweimal
Dreimal
Viermal
Fünfmal
Zehnmal
ein Halb, eine Hälfte, die Hälften
ein Viertel
ein Drittel
ein Fünftel
ein Paar 
ein Dutzend
ebensoviel (wie)

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
110
121
200
201
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 965
1 976
1 987
1 998
2 000
2 007
2 017
2 025
3 000
10 000
100 000
1 000 000
1000''
1000'''
Numerot (Perusluvut)
nolla
yksi
kaksi
kolme
neljä
viisi
kuusi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kymmenen
yksitoista
kaksitoista
kolmetoista
neljätoista
viisitoista
kuusitoista
seitsemäntoista
kahdeksantoista
yhdeksäntoista
kaksikymmentä
kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäkaksi
kaksikymmentäkolme
kaksikymmentäneljä
kaksikymmentäviisi
kaksikymmentäkuusi
kaksikymmentäseitsemän
kaksikymmentäkahdeksan
kaksikymmentäyhdeksän
kolmekymmentä
kolmekymmentäyksi
kolmekymmentäkaksi
kolmekymmentäkolme
kolmekymmentäneljä
kolmekymmentäviisi
kolmekymmentäkuusi
kolmekymmentäseitsemän
kolmekymmentäkahdeksan
kolmekymmentäyhdeksän
neljäkymmentä
neljäkymmentäyksi
neljäkymmentäkaksi
neljäkymmentäkolme
neljäkymmentäneljä
neljäkymmentäviisi
neljäkymmentäkuusi
neljäkymmentäseitsemän
neljäkymmentäkahdeksan
neljäkymmentäyhdeksän
viisikymmentä
viisikymmentäyksi
viisikymmentäkaksi
viisikymmentäkolme
viisikymmentäneljä
viisikymmentäviisi
viisikymmentäkuusi
viisikymmentäseitsemän
viisikymmentäkahdeksan
viisikymmentäyhdeksän
kuusikymmentä
kuusikymmentäyksi
kuusikymmentäkaksi
kuusikymmentäkolme
kuusikymmentäneljä
kuusikymmentäviisi
kuusikymmentäkuusi
kuusikymmentäseitsemän
kuusikymmentäkahdeksan
kuusikymmentäyhdeksän
seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäyksi
seitsemänkymmentäkaksi
seitsemänkymmentäkolme
seitsemänkymmentäneljä
seitsemänkymmentäviisi
seitsemänkymmentäkuusi
seitsemänkymmentäseitsemän
seitsemänkymmentäkahdeksan
seitsemänkymmentäyhdeksän
kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentäyksi
kahdeksankymmentäkaksi
kahdeksankymmentäkolme
kahdeksankymmentäneljä
kahdeksankymmentäviisi
kahdeksankymmentäkuusi
kahdeksankymmentäseitsemän
kahdeksankymmentäkahdeksan
kahdeksankymmentäyhdeksän
yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentäyksi
yhdeksänkymmentäkaksi
yhdeksänkymmentäkolme
yhdeksänkymmentäneljä
yhdeksänkymmentäviisi
yhdeksänkymmentäkuusi
yhdeksänkymmentäseitsemän
yhdeksänkymmentäkahdeksan
yhdeksänkymmentäyhdeksän
sata
satayksi
satakymmenen
satakaksikymmentäyksi
kaksisataa
kaksisataayksi
kolmesataa
neljäsataa
viisisataa
kuusisataa
seitsemänsataa
kahdeksansataa
yhdeksänsataa
tuhat
tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
kaksituhatta
kaksituhattaseitsemän
kaksituhattaseitsemäntoista
kaksituhattakaksikymmentäviisi
kolmetuhatta
kymmenentuhatta
satatuhatta
miljoona
miljardi
biljoona
Zahlen
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben 
acht 
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechszehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
einunddreißig
zweiunddreißig
dreiunddreißig
vierunddreißig
fünfunddreißig
sechsunddreißig
siebenunddreißig
achtunddreißig
neununddreißig
vierzig
einundvierzig
zweiundvierzig
dreiundvierzig
vierundvierzig
fünfundvierzig
sechsundvierzig
siebenundvierzig
achtundvierzig
neunundvierzig
fünfzig
einundfünfzig
zweiundfünfzig
dreiundfünfzig
vierundfünfzig
fünfundfünfzig
sechsundfünfzig
siebenundfünfzig
achtundfünfzig
neunundfünfzig
sechzig
einundsechzig
zweiundsechzig
dreiundsechzig
vierundsechzig
fünfundsechzig
sechsundsechzig
siebenundsechzig
achtundsechzig
neunundsechzig
siebzig
einundsiebzig
zweiundsiebzig
dreiundsiebzig
vierundsiebzig
fünfundsiebzig
sechsundsiebzig
siebenundsiebzig
achtundsiebzig
neunundsiebzig
achtzig
einundachtzig  
zweiundachtzig  
dreiundachtzig   
vierundachtzig   
fünfundachtzig   
sechsundachtzig   
siebenundachtzig   
achtundachtzig   
neunundachtzig   
neunzig
einundneunzig  
zweiundneunzig   
dreiundneunzig   
vierundneunzig   
fünfundneunzig   
sechsundneunzig   
siebenundneunzig   
achtundneunzig   
neunundneunzig   
hundert
hunderteins
hundertzehn
hunderteinundzwanzig
zweihundert
zweihunderteins
dreihundert
vierhundert
fünfhundert
sechshundert
siebenhundert
achthundert
neunhundert
tausend
tausendneunhundertfünfundsechzig
tausendneunhundertsechsundsiebzig
tausendneunhundertsiebenundachtzig
tausendneunhundertachtundneunzig
zweitausend
zweitausendsieben
zweitausendsiebzehn
zweitausendfünfundzwanzig
dreitausend
zehntausend
einhunderttausend
eine Million
eine Milliarde

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
110
121
200
201
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 965
1 976
1 987
1 998
2 000
2 007
2 017
2 025
3 000
10 000
100 000
1 000 000
1000''
1000'''
Järjestysnumerot
ensimmäinen
toinen
kolmas
neljäs
viides
kuudes
seitsemäs
kahdeksas
yhdeksäs
kymmenes
yhdestoista
kahdestoista
kolmastoista
neljästoista
viidestoista
kuudestoista
seitsemästoista
kahdeksastoista
yhdeksästoista
kahdeskymmenes
kahdeskymmenesensimmäinen
kahdeskymmenestoinen
kahdeskymmeneskolmas
kahdeskymmenesneljäs
kahdeskymmenesviides
kahdeskymmeneskuudes
kahdeskymmenesseitsemäs
kahdeskymmeneskahdeksas
kahdeskymmenesyhdeksäs
kolmaskymmenes
kolmaskymmenesensimmäinen
kolmaskymmenestoinen
kolmaskymmeneskolmas
kolmaskymmenesneljäs
kolmaskymmenesviides
kolmaskymmeneskuudes
kolmaskymmenesseitsemäs
kolmaskymmeneskahdeksas
kolmaskymmenesyhdeksäs
neljäskymmenes
neljäskymmenesensimmäinen
neljäskymmenestoinen
neljäskymmeneskolmas
neljäskymmenesneljäs
neljäskymmenesviides
neljäskymmeneskuudes
neljäskymmenesseitsemäs
neljäskymmeneskahdeksas
neljäskymmenesyhdeksäs
viideskymmenes
viideskymmenesensimmäinen
viideskymmenestoinen
viideskymmeneskolmas
viideskymmenesneljäs
viideskymmenesviides
viideskymmeneskuudes
viideskymmenesseitsemäs
viideskymmeneskahdeksas
viideskymmenesyhdeksäs
kuudeskymmenes
kuudeskymmenesensimmäinen
kuudeskymmenestoinen
kuudeskymmeneskolmas
kuudeskymmenesneljäs
kuudeskymmenesviides
kuudeskymmeneskuudes
kuudeskymmenesseitsemäs
kuudeskymmeneskahdeksas
kuudeskymmenesyhdeksäs
seitsemäskymmenes
seitsemäskymmenesensimmäinen
seitsemäskymmenestoinen
seitsemäskymmeneskolmas
seitsemäskymmenesneljäs
seitsemäskymmenesviides
seitsemäskymmeneskuudes
seitsemäskymmenesseitsemäs
seitsemäskymmeneskahdeksas
seitsemäskymmenesyhdeksäs
kahdeksaskymmenes
kahdeksaskymmenesensimmäinen
kahdeksaskymmenestoinen
kahdeksaskymmeneskolmas
kahdeksaskymmenesneljäs
kahdeksaskymmenesviides
kahdeksaskymmeneskuudes
kahdeksaskymmenesseitsemäs
kahdeksaskymmeneskahdeksas
kahdeksaskymmenesyhdeksäs
yhdeksäskymmenes
yhdeksäskymmenesensimmäinen
yhdeksäskymmenestoinen
yhdeksäskymmeneskolmas
yhdeksäskymmenesneljäs
yhdeksäskymmenesviides
yhdeksäskymmeneskuudes
yhdeksäskymmenesseitsemäs
yhdeksäskymmeneskahdeksas
yhdeksäskymmenesyhdeksäs
sadas
sadasensimmäinen
sadaskymmenes
sadaskahdeskymmenesensimmäinen
kahdessadas
kahdessadasensimmäinen
kolmassadas
neljässadas
viidessadas
kuudessadas
seitsemässadas
kahdeksassadas
yhdeksässadas
tuhannes
tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisi
tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusi
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan
kahdestuhannes
kahdestuhannesseitsemäs
kahdestuhannesseitsemästoista
kahdestuhanneskahdeskymmenesviides
kolmastuhannes
kymmenestuhannes
sadastuhannes
miljoonas
miljardis
biljoonas
Ordinalzahlen
erste
zweite
dritte
vierte
fünfte
sechste
siebte
achte
neunte
zehnte
elfte
zwölfte
dreizehnte
vierzehnte
fünfzehnte
sechszehnte
siebzehnte
achtzehnte
neunzehnte
zwanzigste
einundzwanzigste
zweiundzwanzigste
dreiundzwanzigste
vierundzwanzigste
fünfundzwanzigste
sechsundzwanzigste
siebenundzwanzigste
achtundzwanzigste
neunundzwanzigste
dreißigste
einunddreißigste
zweiunddreißigste
dreiunddreißigste
vierunddreißigste
fünfunddreißigste
sechsunddreißigste
siebenunddreißigste
achtunddreißigste
neununddreißigste
vierzigste
einundvierzigste
zweiundvierzigste
dreiundvierzigste
vierundvierzigste
fünfundvierzigste
sechsundvierzigste
siebenundvierzigste
achtundvierzigste
neunundvierzigste
fünfzigste
einundfünfzigste
zweiundfünfzigste
dreiundfünfzigste
vierundfünfzigste
fünfundfünfzigste
sechsundfünfzigste
siebenundfünfzigste
achtundfünfzigste
neunundfünfzigste
sechzigste
einundsechzigste
zweiundsechzigste
dreiundsechzigste
vierundsechzigste
fünfundsechzigste
sechsundsechzigste
siebenundsechzigste
achtundsechzigste
neunundsechzigste
siebzigste
einundsiebzigste
zweiundsiebzigste
dreiundsiebzigste
vierundsiebzigste
fünfundsiebzigste
sechsundsiebzigste
siebenundsiebzigste
achtundsiebzigste
neunundsiebzigste
achtzigste
einundachtzigste
zweiundachtzigste
dreiundachtzigste
vierundachtzigste
fünfundachtzigste
sechsundachtzigste
siebenundachtzigste
achtundachtzigste
neunundachtzigste
neunzigste
einundneunzigste
zweiundneunzigste
dreiundneunzigste
vierundneunzigste
fünfundneunzigste
sechsundneunzigste
siebenundneunzigste
achtundneunzigste
neunundneunzigste
hundertste
hunderterste
hundertzehnte
hunderteinundzwanzigste
zweihundertste
zweihunderterste
dreihundertste
vierhundertste
fünfhundertste
sechshundertste
siebenhundertste
achthundertste
neunhundertste
tausendste
tausendneunhundertfünfundsechzigste
tausendneunhundertsechsundsiebzigste
tausendneunhundertsiebenundachtzigste
tausendneunhundertachtundneunzigste
zweitausendste
zweitausendsiebte
zweitausendsiebzehnte
zweitausendfünfundzwanzigste
dreitausendste
zehntausendste
einhunderttausendste
millionste
milliardste

 

 

 

 

 

TAKAISIN YLÖS

 

Hotel Search by HotelsCombined